Jak wygląda zarządzanie nieruchomościami w Warszawie
Nieruchomości, Usługi

Jak wygląda zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

Jak wygląda zarządzanie nieruchomościami w Warszawie – w Warszawie firm zarządzających nieruchomościami jest multum. Wydana ostatnio rekordowa liczba pozwoleń na budowę oraz ilość nowych obiektów mieszkalnych, które pojawiły się w obrocie sprawiają, że podmioty zarządcze zaczynają konkurować między sobą o względy klientów. Obecnie obserwujemy walkę starych wyjadaczy, którzy zarządzają powierzchniami powyżej 1 mln mkw z mniejszymi przedsiębiorstwami. Jakość świadczonych usług nie jest już wystarczającym kryterium do zajęcia pozycji lidera.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami

Rola zarządcy nieruchomościami w Warszawie, jak i innych większych miastach jest wbrew pozorom znacząca, patrząc z punktu widzenia wyzwań jakim musi sprostać właściciel nieruchomości czy spółdzielnia mieszkaniowa. Efektywne zarządzanie nieruchomościami wymaga pełnej dyspozycyjności, znajomości aktualnych problemów rynku lokalnego oraz posiadania uniwersalnych i sprawdzonych rozwiązań, które te problemy rozwiążą. Bazą jest tutaj doświadczenie, które wygra starcie, chociażby ze skomplikowanym sposobem funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej. Zarządzanie zawiera w sobie dwa terminy: administrowanie oraz doradzanie. Zapewnienie obsługi administracyjnej polega na kierowaniu obiektem w taki sposób, aby był on jak najbardziej zdatny do użytku, wykorzystywany zgodnie z celem oraz posiadał wszelkie kontrole i przeglądy pod względem technicznym. Zawiera się w tym, również szereg czynności księgowych, takich jak prowadzenie ewidencji kosztów kumulujących się w związku z zarządem. Osobnemu prowadzeniu podlegają rejestry opłat, które zgodnie z zawartymi umowami wpłacają właściciele lokali. Są to, również audyty kosztów eksploatacji danego budynku i wynikające z tego tytułu rozliczenia.

Znaczenie doradztwa w procesie zarządzania nieruchomością

Doradzanie z kolei opiera się na wiedzy, która zostaje wykorzystana, zarówno przy okazji przeprowadzania procedur czy udzielaniu porad prawnych, ale jest to, również wiedza, która pozwoli ocenić bieżący stan i porównać go ze stanem pożądanym. Wskaże prawidłową drogę postępowania oraz propozycje dalszych działań w następstwie zaistnienia nagłych zdarzeń. Doradztwo to, również sugerowanie indywidualnych rozwiązań, które będą optymalne dla konkretnej nieruchomości oraz w razie zbyt wysokich kosztów użytkowania budynku, proponowanie rozwiązań, które mogą obniżyć straty. Zarządzenie nieruchomością nie jest procesem statycznym, to materia, które ulega ciągłym zmianom, takim jak zmodernizowanie czy technizacja. Przeobrażeniom poddawane są, także aspekty prawne. Skuteczne zarządzanie opiera się na możliwościach dynamicznego i elastycznego działania. Podążaniu z biegiem czasu oraz ogromie wiedzy w wielu obszarach. Dlatego najpopularniejsze są firmy, które zatrudniają do kilkunastu pracowników, specjalizujących się w różnych dziedzinach oraz fachach. 

Kryteria wyboru firmy zarządzającej nieruchomością

Oferty zarządców nieruchomościami w Warszawie są kierowane, zarówno do prywatnych właścicieli, deweloperów i firm oraz wspólnot mieszkaniowych. Warszawski rynek firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami został wypełniony po brzegi. Jest, więc z czego wybierać, jednak czym naprawdę kierują się zainteresowani i jakie kryteria porównują?

  • Kluczowym kryterium jest doświadczenie. Zazwyczaj firmy, które działają długo gromadzą największą liczbę klientów. Rozbieżność dat oscyluje tutaj pomiędzy dwoma a dwudziestoma latami działalności na rynku. Znacznie chętniej wybierane są firmy z jak najdłuższym stażem. Czy jest to słuszne podejście i czy mieści się w tym pojęcie dynamicznego zarządzania nieruchomościami. Wszystko zależy od profilu firmy i zasad na jakich prowadzi swoją działalność.
  • Drugim czynnikiem, który najczęściej warunkuje wybór danej firmy zarządzającej nieruchomościami w Warszawie, jest liczba obsługiwanych nieruchomości. Powstaje, jednak pytanie czy to, aby na pewno prawidłowe kryterium? Firma EDYL jest firmą obecną w branży od ponad dwudziestu lat. Zasadą, którą się kierują to mniej znaczy więcej. Nie przyporządkowują oni do jednego zarządcy niezliczonej liczby nieruchomości. Za to każda nieruchomość posiada jedną osobą odpowiedzialną za administrowanie i jednego księgowego. Jak twierdzi firma EDYL jest to rozwiązanie, które służy im od wielu lat. Podobnie odnoszą się do kwestii nadzoru, bowiem nad każdym obiektem nadzór sprawuje wytypowany na stałe właściciel firmy.
  • Ostatnim, często przeważającym kryterium jest cena. Kwoty za usługę zarządzania nieruchomością w Warszawie są różne, w zależności jakie czynności obejmuje, a także jakie uwarunkowania techniczne, bądź prawne posiada dana nieruchomość. Zależy to, również od tego czy w skład opłaty wchodzić będzie obsługa księgowa, czy też nie. Pozostaje jeszcze sprawa kosztów, które wynikają z użytkowania budynku. Zazwyczaj warunki sporządzonej umowy są negocjowane osobiście, nie ma więc sztywno ustalonych kwot w obrębie których oscyluje objęcie zarządem danej nieruchomości. Jakby na to nie patrzeć usługi tego typu stają się coraz droższe. Z drugiej, jednak strony ze względu na to, iż na rynek trafia niewyobrażalnie dużo inwestycji oraz z racji rozszerzającego się zjawiska konsolidacji, prognozowany jest spadek cen.