Ozonowanie - jak długo?
Usługi, Zdrowie

Ozonowanie – jak długo?

Ozonowanie – jak długo? Ozonowanie jest to czynność, z którą coraz więcej osób zaczyna mieć do czynienia. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że zamawiamy specjalistyczne firmy. Ostatnim hitem sprzedażowym są konsumenckie ozonatory. Z użyciem tych urządzeń jest jednak kilka problemów, a w zasadzie niewiadomych. Pomimo tego, że każde takie urządzenie posiada instrukcję obsługi, coraz częściej słyszy się, że informacje w nich zawarte nie są wystarczające do tego, aby ozonować skutecznie. Szczególnie dotyczy to długości ozonowania, czyli czasu, jaki powinniśmy przeznaczyć na dezynfekcję. Przyjrzyjmy się temu tematowi z bliska.

Ozonowanie – jak długo je przeprowadzać według instrukcji?

Warto na wszelki wypadek sprostować, że nikt nie zamierza tutaj oskarżać producentów ozonatorów o wprowadzanie w błąd, czy zamieszczanie nieprawdziwych informacji na instrukcjach. Faktem jednak jest, że czas ozonowania, jaki jest często umieszczany w instrukcji nie zawsze, a w zasadzie bardzo rzadko pozwala, na skuteczne ozonowanie w danym miejscu. Tabele czasów ozonowania w instrukcjach obsługi ozonatorów, są to teoretyczne czasy, jakie zostały obliczone na podstawie poczynionych pewnych założeń teoretycznych. Czasem do wyznaczenia podanych czasów ozonowania przeprowadzano doświadczalnie ozonowanie. Dane te opierają się zatem na poczynionych założeniach teoretycznych lub na pewnych warunkach doświadczalnych. Odtworzenie tych warunków lub spełnienie tych założeń teoretycznych jest bardzo trudne, lub niemal niemożliwe. Musielibyśmy dodatkowo znać te założenia i warunki, co również nie zawsze jest możliwe.

Z powyższego wynika, że podane czasy ozonowania z tabel w instrukcji obsługi powinny być traktowane bardziej jako sugestia, niż sztywny parametr, którego spełnienie gwarantuje nam skuteczne ozonowanie. Jeśli nie mamy innego wyboru, warto się do nich zastosować, niż ozonować „na czuja”, ale musimy zawsze mieć świadomość, że można ozonowanie zrobić lepiej.

Co jest wyznacznikiem prawidłowo przeprowadzonego ozonowania?

Oprócz tego wszystkiego, co już zostało powiedziane, musimy koniecznie omówić temat prawidłowego, a co za tym idzie skutecznie przeprowadzonego ozonowania. Miarą skutecznego ozonowania nie jest bowiem czas ozonowania, ale stężenie ozonu, jakie jest konieczne do skutecznej dezynfekcji. Tabele są obliczane lub wyznaczane doświadczalnie więc na takiej zasadzie, że określany jest czas, jaki jest niezbędny, aby ozonator wytworzył ilość ozonu niezbędną do osiągnięcia zadanego stężenia.

Co jest potrzebne do skutecznego ozonowania?

Ozonowanie - jak długo?Jeżeli mamy możliwość ozonowania tylko z pomocą czasów ozonowania z tabel, to powinniśmy zadbać o dwie rzeczy, o które zapewne zadbali producenci w trakcie pomiarów lub wyliczeń. Kiedy przeprowadza się wyliczenia lub wykonuje się pomiary, zawsze zakłada się maksymalnie poprawne wykonanie procesu ozonowania. Do tego potrzebne są trzy główne czynniki. Pierwszym jest kwestia uszczelnienia ozonowanego pomieszczenia. Ozon jest gazem, naturalnie więc będzie dążył do wyrównania stężenia, w całej możliwej objętości. Oznacza to, że zgodnie z prawami fizyki będzie uciekał wszelkimi miejscami nieszczelnymi, co sprawi, że osiągnięcie stężenia wymaganego będzie trudne. Drugą sprawą jest kwestia zapewnienia w pomieszczeniu odpowiedniej cyrkulacji. Ozon jest to gaz zdecydowanie cięższy od powietrza i dlatego zawsze jego stężenie będzie największe przy ziemi. Jeśli chcemy skutecznie zdezynfekować całe pomieszczenie, musimy w tym celu użyć wentylatora, który jest umieszczony przy ozonatorze. Wartym podkreślenia jest fakt, że wentylatorów najlepiej jest zastosować więcej niż jeden. Dzięki temu ozon jest jeszcze bardziej równomiernie rozprowadzany po pomieszczeniu. Trzeci do spełnienia warunek jest to dobranie ozonatora do kubatury naszego pomieszczenia w taki sposób, aby możliwe było szybkie przeprowadzenie ozonowania. Producenci najczęściej opisują na urządzeniach, do jakiej kubatury pomieszczeń przeznaczony jest ozonator. Nie oznacza to, że ozonatorem o małej wydajności nie zdezynfekujemy dużego pomieszczenia, ale raczej będzie to długotrwały proces. Kiedy kupujemy ozonator do dezynfekcji na przykład mieszkania, to najlepiej jest dobrać ozonator do pomieszczenia o największej kubaturze.

Co zapewni nam pewność?

Kiedy chcemy ozonować, czasem nie wystarczy nam tabela i wiara w wyliczenia producenta maszyny ozonującej. Chcemy mieć absolutną pewność, że ozonowanie przebiegło skutecznie. Czy możemy zatem w takiej sytuacji coś zaradzić? Oczywiście, że tak. Najlepiej jest w takiej sytuacji kupić czujnik ozonu i dzięki niemu określać, czy stężenie ozonu jest wystarczające do tego, aby pozbyć się wirusa, bakterii lub grzyba. Niezwykle ważne jest, aby podczas wykonywania pomiarów za pomocą czujnika ozonu osoba mierząca, była w odpowiedni sposób zabezpieczona. Ozon jest gazem dla człowieka niebezpiecznym. Posiada on właściwości silnie utleniające i szczególnie należy chronić wszelkie błony śluzowe, oczy oraz drogi oddechowe, ponieważ ozon może właśnie tam najsilniej nam zaszkodzić.