Jakie odwierty do pompy ciepła?
Budownictwo, Technologie

Jakie odwierty do pompy ciepła?

Jakie odwierty do pompy ciepła? Pompy ciepła to urządzenia, które pozwalają na tanie ogrzewanie budynków. Idea działania jest w tym przypadku podobna do lodówki, ale odwrócenie obiegu termodynamicznego sprawia, że prowadzi do podwyższania temperatury w budynku. Przede wszystkim jest to technologia, która pozwala odnieść korzyści finansowe, ale nie można zapominać o pozostałych pozytywnych aspektach, które wiążą się z wykorzystaniem tych urządzeń. Montaż pomp ciepła sprawia, że użytkownik nie obciąża środowiska w taki sposób, jak zastosowanie kotłów zasypowych na węgiel kamienny lub drewno kawałkowe. W artykule przyjrzymy się bliżej kwestii odwiertów, które pozwalają na uzyskanie energii cieplnej z gruntu. 

Rodzaje pomp ciepła

Jeśli chcemy opisywać odwierty związane z pompami ciepła, powinniśmy najpierw wspomnieć o rodzajach tych urządzeń. Obecnie największą popularnością cieszą się powietrzne pompy ciepła. W tym przypadku właśnie powietrze stanowi dolne źródło, z którego pobierana jest energia. W tym przypadku nie ma potrzeby wykonywania odwiertów, więc nie będziemy o nich dyskutować w ramach tego artykułu. W przypadku pobierania energii z gruntu nadal mamy do czynienia z dwoma rodzajami. Mowa tutaj o pompach ciepła głębinowych oraz powierzchniowych.

 

Pompy ciepła głębinowe i powierzchniowe

Dolnym źródłem, które wymaga wykonywania odwiertów, jest grunt. W tym przypadku mamy do czynienia z pompami ciepła głębinowymi i powierzchniowymi. Ich nazwy dobrze odzwierciedlają to, co prezentują. W pierwszym przypadku odwierty muszą być wykonywane bardziej w głąb, a w drugim przypadku bardziej wszerz. Montaż pomp ciepła tego rodzaju jest nieco trudniejsza niż w przypadku wariantu powietrznego. Wybór może być determinowany choćby przez działkę użytkownika tej technologii. W przypadku niewielkich powierzchni konieczne może być zastosowanie głębokiego odwiertu. W tym przypadku ilość wykorzystanego terenu jest znacznie mniejsza niż w wariancie przypowierzchniowym. Konieczne jest umieszczenie instalacji poniżej strefy przemarzania. W tej sytuacji następuje uniezależnienie urządzenia od warunków pogodowych.

Odwierty głębinowych pomp ciepła

W przypadku gruntowych pomp ciepła konieczne jest zbadanie warunków termicznych. Oczywiście im głębiej, tym wyższa jest temperatura. Należy jednak pamiętać, że nie są to bardzo duże różnice. W Polsce średnio trzeba zejść niżej o 33m, żeby uzyskać przyrost temperatury o 1oC. W pierwszej kolejności trzeba wykonać odwiert próbny. Jego głębokość jest uzależniona od projektowanej głębokości, która już rzeczywiście zostanie wykorzystana jako dolne źródło ciepła. Jakie odwierty do pompy ciepła?Często odwierty głębinowe wynoszą około 100 m, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kopać znacznie głębiej. Przed instalacją pompy ciepła tego typu badane są również wartości przewodzenia cieplnego gruntu oraz ewentualnego wpływu na środowisko, przede wszystkim na wody gruntowe. To właśnie odwierty stanowią bardzo istotną część kosztów inwestycyjnych, które są związane z montażem omawianego urządzenia. Pamiętajmy, że w przypadku odwiertów głębinowych uzyskujemy dostęp do bardzo stabilnego źródła, które jest całkowicie uniezależnione od warunków pogodowych. Im mniejszy jest gradient geotermiczny, tym bardziej opłaca się stosować to rozwiązanie.

Odwierty w przypadku powierzchniowych pomp ciepła

W tym przypadku mamy do czynienia ze znacznie płytszymi odwiertami. Jest to korzystne z finansowego punktu widzenia, gdyż nie ma potrzeby zatrudniania ciężkiego sprzętu w postaci wiertnicy. Wystarczające okazuje się wykorzystanie koparki. Nie jest to rozwiązanie, które posiada jednak wyłącznie zalety w stosunku do poprzedniego. Podstawową wadą jest konieczność przeznaczenia większej powierzchni pod wykopy. Już wspomniano wcześniej, że to sprawia, że tego typu pompy ciepła nie są dedykowane w przypadku działek o niewielkiej powierzchni. Jednocześnie instalacja musi być umieszczona poniżej strefy przemarzania. Stanowi to zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem lodu. Najczęściej podawanym kryterium wyboru tego rozwiązania jest posiadanie działki, na której dominuje nawodnione i gliniaste podłoże. W takiej sytuacji możemy uzyskać większą ilość energii z jednostki powierzchni w porównaniu z terenem suchym i piaszczystym.

Woda jako dolne źródło ciepła

Należy pamiętać, że pompy ciepła nie muszą wykorzystywać ani gruntu, ani powietrza jako dolnego źródła. Woda stanowi wydajny nośnik ciepła i w niektórych sytuacjach będzie to najkorzystniejsze możliwe rozwiązanie. Główną zaletą tego rozwiązania są stosunkowo niskie koszty inwestycyjne. Woda musi jednak spełniać pewne warunki m.in. utrzymywanie temperatury powyżej  6oC.

Podsumowanie

Pompy ciepła mogą wykorzystywać grunt jako dolne źródło. W tej sytuacji odwierty mogą być głębokie (ale zajmujące mniejszą powierzchnię) lub przypowierzchniowe. Metoda jest dobierana na podstawie panujących warunków. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że jedno z tych rozwiązań jest znacząco lepsze niż drugie. Ponadto warto pamiętać, że wiele zależy choćby od powierzchni samej działki.