Czym jest upadłość konsumencka i jak jest powiązana z długami działalności gospodarczej?
Prawo, Usługi

Czym jest upadłość konsumencka i jak jest powiązana z długami działalności gospodarczej?

Czym jest upadłość konsumencka i jak jest powiązana z długami działalności gospodarczej? Podejmowanie dużego ryzyka często wiąże się z możliwością osiągnięcia znaczących zysków. Inaczej przecież nie byłoby potrzeby balansowania na krawędzi. Jest to jedyne sensowne uzasadnienie tzn. duże ryzyko i w parze szansa na kolosalne zyski. Z takiego stanowiska wychodzą często osoby, które zakładają własną firmę. Oczywiście nie każde przedsiębiorstwo to duże ryzyko i czasem jest ono naturalną konsekwencją wykonywania pewnych usług lub produkcji towarów.

Warunki jednak się zmieniają, a niektóre pomysły nie okazują się najlepsze. Czasem to konkurencja rynkowa przerasta dane przedsiębiorstwa i pojawiają się trudności finansowe. Mogą pojawić się długi i trudności z ich spłatą. Wszystko jest dokładnie regulowane przez prawo, ale w takiej sytuacji może nawet dojść do upadłości przedsiębiorstwa. Wiele osób zna ten termin, ale nie wie, że w nieco innej wersji może on odnosić się do osoby prywatnej. Upadłość firmy jest wynikiem postępowania sądowego poprzedzonego konkretnymi warunkami. Jak to jednak wygląda w przypadku upadłości konsumenckiej? Czym ona jest i z jakimi konsekwencjami jest związana?

Czym jest upadłość konsumencka?

Na początek warto wytłumaczyć, czym w ogóle jest upadłość konsumencka. Przede wszystkim jest to termin, który oznacza, że dana osoba nie jest w stanie sprostać długom, które na niej ciążą. Jednocześnie nie jest to powiązanie na zasadzie języka polskiego, ale jest to termin regulowany przez prawo krajowe. Adwokat do spraw rodzinnych nie zajmuje się tymi kwestiami, ale jest to oczywiście sprawa dla specjalistów od kwestii finansowych. Ostatecznym celem jest osiągnięcie umorzenia (albo chociaż redukcji) części zobowiązań.

Upadłość konsumencka w kontekście długów działalności gospodarczej

Czym jest upadłość konsumencka i jak jest powiązana z długami działalności gospodarczej?
Czym jest upadłość konsumencka i jak jest powiązana z długami działalności gospodarczej?

W Polsce występuje kilka rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej. Większości osób dotyczy sytuacja, w której za upadek przedsiębiorstwa odpowiadają oni własnym majątkiem. To jest właśnie aspekt, w którym może być konieczne skorzystanie z ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Konieczne jest jednak złożenie w sądzie wniosku, który zawiera cały szereg formalności.

Nie w każdym przypadku jest możliwość wypełnienia zobowiązań finansowych. Najważniejszy jest cel całego przedsięwzięcia. Jest nim umorzenie długów (całości albo chociaż części z nich). Oczywiście musi to być związane z występowaniem poważnych konsekwencji. Z tego powodu tak ważne może być skorzystanie z usług kancelarii prawniczej. Specjaliści pomagają w miarę możliwości obronną ręką wyjść z tej trudnej sytuacji.

Jakie konsekwencje wiążą się z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej?

Wszystko zależy od konkretnego przypadku, ale pojawia się kilka elementów, spośród których dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia. W ramach danej sytuacji powinniśmy rozpatrywać pomoc ze strony kancelarii adwokackiej i na tej podstawie podjęcie dalszych działań. Po pierwsze jeśli dłużnik posiadał jakiś majątek, to zostanie on stracony. Oczywiście wszystko zależy od wysokości długów, ponieważ może dojść do utraty tylko części całości. Po drugie przez pewien czas dłużnik nie będzie miał możliwości uzyskania finansowania w formie kredytu. Zdolność kredytowa zostanie ograniczona na wiele lat. Po trzecie nie wszystkie długi mogą w ogóle podlegać możliwości umorzenia z racji upadłości konsumenckiej. Do tej kategorii należy zaliczyć przede wszystkim alimenty i grzywny. Po czwarte konieczne okaże się publiczne ujawnienie własnej sytuacji finansowej. Inne podmioty będą mogły później sprawdzić te dane poprzez Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Sprawdź koniecznie:

Co jest podstawą ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Wcześniej zostały przedstawione czynniki, które eliminują możliwość skorzystania z takiej usługi. Powinniśmy wiedzieć również, czym jest niewypłacalność. Tym terminem określamy trzymiesięczny brak możliwości spłaty długów, które w dodatku dotyczą dwóch niezależnych wierzycieli. Tak to wygląda w przypadku problemów konsumenckich, które zostaną wywołane przez upadłość działalności gospodarczej. Jednocześnie jest to podstawą do możliwości starania się o umorzenie, ale nie ma jeszcze obowiązku do wyprowadzenia takiego wniosku. Ważne jest również to, że nie tylko nie doszło do spłaty, ale również nie ma takiej możliwości. Pojawia się również możliwość porozumienia się pomiędzy danym podmiotem a wierzycielami, ale mogłoby to być tematem innego artykułu.

Podsumowanie, czyli najważniejsze informacje o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w związku z działalnością gospodarczą

Upadłość konsumencka może wynikać z pojawienia się długów w przedsiębiorstwie, które nie są możliwe do spłaty. Powinniśmy pamiętać, że jest to formuła, która może okazać się dla nas pomocna i nie jest to żaden straszak. Możemy w ten sposób ściągnąć z siebie część zobowiązań finansowych. Oczywiście nie może odbyć się to bez konsekwencji, z których najważniejszą może być ściągnięcie części majątku oraz niemożność uzyskiwania finansowania przez dany czas. Wniosek o upadłość konsumencką składa się w sądzie, a sprawa wykazuje szereg czynników, które mogą doprowadzić do przyjęcia tego stanowiska. Najczęściej sytuacja pojawia się w wyniku odpowiadania własnym majątkiem za długi przedsiębiorstwa. Właśnie ten wariant został opisany w ramach tego artykułu. Podobne procedury mogą się pojawić w przypadku niespełnienia prywatnych zobowiązań finansowych wobec wierzycieli.