Czym jest badanie geotechniczne oraz czy jest konieczne?
Budownictwo, Usługi

Czym jest badanie geotechniczne oraz czy jest konieczne?

Czym jest badanie geotechniczne oraz czy jest konieczne? Wykonany gotowy projekt jednorodzinnego domu będzie osiadał nierównomiernie, a ściany będą pękały. Dlatego też, warto przed samą budową wykonać badania geologiczne. Badania te uchronią nas przed takowymi problemami.

Co należy wiedzieć o badaniu geotechnicznym gruntu?

Badania geotechniczne ma na celu samo rozróżnienie warstw oraz rodzaju podłoża razem z ustalaniem poziomu gruntowych wód czy też ich tendencji sezonowych wzrostowych. Ta wiedza, chociaż często jest pomijana powinna się stać punktem wyjścia dla każdego z inwestorów, ponieważ dzięki niej w sposób prawidłowy można zaprojektować posadowienie budynku czy też dokonać adaptacji już gotowego projektu. Do niedawna badanie gruntu pod budowę nie było wymagane, obecnie bez zakresu odpowiedniego geotechnicznych badań, nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Tego rodzaju badania geologiczne gruntu klasyfikują obiekty do trzech tak zwanych geotechnicznych kategorii.

Czym jest badanie geotechniczne oraz czy jest konieczne?Do kategorii geotechnicznej pierwszej zgodnie z przepisami należą wszelkie budynku mieszkalne oraz gospodarcze jedno oraz dwukondygnacyjna, oporowe ściany czy też wykopy do głębokości 1,2 metra oraz budowlane nasypy do wysokości trzech metrów. Prawo na inwestorów nakłada na inwestorów obowiązek wykonania geotechnicznego badania gruntu z zakresu wód gruntowych oraz gruntu jeszcze zanim rozpoczniemy budowy. Sporządzenie fachowej opinii przez firmę geologiczną wystarczy w zupełności do budowy parterowych domów, piętrowych oraz domów z poddaszem użytkowych. Jeśli chodzi o drugą kategorię to do niej zalicza się obiekty, które mają powstać w prostych oraz złożonych gruntowych warunków. Przy budowie w tym typie wymagana będzie ocena zarówno ilościowa, jak i także jakościowa. Nie wolno zapominać o analizie gruntu. W kategorii numer dwa znajdziemy nabrzeża i filary mostowe, głębokie, kotwy gruntowe czy też wysokie napływy.

A co znajduje się w trzeciej kategorii? Trzecia kategoria obejmuje bardzo duże obiekty posadowione w warunkach gruntowych niekorzystnych. Aby móc rozpocząć budowę, zobowiązani będzie do sporządzenia pełnej dokumentacji geologicznej oraz inżynierskiej. Do niej należą budynku wysokie, które mają powstać w miejskiej zabudowie oraz te, które są zagłębione na więcej niż jedną kondygnację w gruncie.

Kto może wykonać geotechniczne badania gruntu?

Do wykonania geotechnicznego badania gruntu posiadać należy uprawnienia odpowiednie. Jest to ekspertyza budowlana. Chodzi o wystawienie opinii, wydawanie dokumentacji wszelkich badań, wykonanie projektu geotechnicznego razem z wydaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dokumentację tego typu wykonać może rzeczoznawca budowlany, który posiada geologiczne kwalifikacje w piątek oraz siódmej kategorii, które to zdobyć po zdaniu państwowego egzaminu.

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

Usługi geotechniczne to także dokumentacja. Co powinna zawierać dokumentacja geotechniczna? Zawiera zarówno część pisemną, jak i także część graficzną. Do graficznej części dołączone są mapy, które pokazują przekrój warstwowy gruntu, jak i także lokalizację dokładną odwiertów geologicznych. Część pisemna to po prostu analiza gruntu, a do tego zalecenia, którym się powinniśmy podporządkować już na etapie projektowania fundamentów. W geotechnicznej dokumentacji muszą się znaleźć:
– dane, które dotyczą nośności, wzajemnego położenia gruntów względem siebie oraz rodzaju parametrów,
– dane, które dotyczą występowania gruntowych wód, a do tego określenie wpływu ziemnych prac,
– dane, które dotyczą zmiany przepuszczalnej poziomu gruntowych wód,
– zalecenia, jak i także uwagi z zakresu możliwości odwodnienia czy też zabezpieczenia skarp i terenu.

Czy to wszystko jest konieczne?

Inwestorzy uważają powszechnie geotechniczne badania gruntu za całkowicie zbędne, ponieważ na znacznej większości terytorium naszego kraju są grunty o nośności odpowiedniej. Wykonanie odwiertów, informuje projektanta oraz inwestora o stanie nośności gruntów czy też o poziomie gruntowych wód, które są niezbędne do zaprojektowania oraz wykonania fundamentów w pełni prawidłowych. Pomimo, że badania geotechniczne gruntu nie są w żadnym wypadku darmowe, to w perspektywie czasu przynieść mogą nam spore oszczędności. Wskazują one dane podstawowe do wykonywania fundamentów. Wszystko dzięki wskazaniu linii przemarzania gruntu czy też właściwego drenażu. Inwestorzy dodatkowo, którzy planują wykonanie podpiwniczenia wiedzieć będą, na jakiej konkretnie głębokości mogą wykonywać ją bez żadnych obaw o podsiąkanie wody.

Według obowiązującego rozporządzenia domy jednorodzinne są zaliczane do pierwszej geotechnicznej kategorii. W ich przypadku wystarczy przeważnie dokumentacja, która daje obraz ogólny rodzaju oraz także jakości gruntu, który się znajduje na naszej działce. Inwestorzy zwrócić powinni szczególną uwagę na plany miejscowe przestrzennego zagospodarowania, ponieważ w przypadkach nielicznych się zdarza, że to one dla nas będą wymagać wykonania badania geotechnicznego gruntu. Powinny to sprawdzić w szczególności osoby, które planują budowę podpiwniczonych domów.